“the soul at war with itself”


zhanna değilim ki ben neşe tacımı istemsiz masaya bırakıp fanusuma döndüğümde

sislerin çöküşünü akordiyonuma yaslanarak karşılayayım?

siz

benden elimde olmayan şeyler bekliyor olabilir misiniz?

sis yokmuş gibi davranmamı, uğultuları duymamamı, sulhu bulmuş rolü yapmamı?

***

banu -    bpluie=mysql_query($sql) or die(“error in common.inc.php at line 2008″);

dr dirac -    an invisible something in line is creating a fatal compass.
banuat least someone has not blamed me. well.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.