Archive for Ağustos, 2008

La Condición Humana

Posted in Apokalipya, Bâd-ı Hevâ, BibliyAtopya, CurnalAtopya | 31 Comments »


Daha elde ediliş biçimiyle bile kuşku uyandıran insan bilgisine güvenilebilir mi?